ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ไร่จันทรังษี ปากพนัง

ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ไร่จันทรังษี ปากพนัง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้กระบวนการคิด วิทยาศาสตร์บูรณาการ สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่จันทรังษี ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Scroll to Top
%d bloggers like this: