คว้าที่ 3 ตอบปัญหากฎหมายรพีวิชาการ มธ.

วันรพีวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายอภิสิทธิ์ ไทยทบะ และนางสาวภัทราภรณ์ มูสิกะ และครูที่ปรึกษา นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอขอบคุณข่าวจาก ครูเจียรนัย สังสุทธิพงศ์

Scroll to Top