นักเรียน จภ.นศ. ดูงานวิทย์ “JENESYS2017” ที่ญี่ปุ่น

นางสาวธันยชนก ไพมณี ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (1st Batch: Science and Technology Program) หรือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียน จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

บรรยากาศปฐมนิเทศ

Scroll to Top