“รองฯ เจริญมาเราดีใจ ครูมนตรีไปเราคิดถึง”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารทั่วไปจัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนักเรียนประจำมาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายมนตรี คงแก้ว ย้ายไปปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Scroll to Top