รองชนะเลิศตอบปัญหา “นิติทรรศน์” ที่จุฬาฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหากฎหมาย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายอภิสิทธิ์ ไทยทบะ และนางสาวภัทราภรณ์ มูสิกะ และครูที่ปรึกษา นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานนิติทรรศน์ ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รอบ
– รอบที่ 1 ใช้ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ คัด 30 ทีม จาก 111 ทีม
– รอบที่ 2 ใช้การเขียนตอบปัญหาทางกฎหมาย 11 ข้อ โดยข้อสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คัดเหลือ 10 ทีม
– รอบชิงชนะเลิศ ใช้การเขียนตอบปัญหาทางกฎหมาย 9 ข้อ

ขอขอบคุณข่าวจาก ครูเจียรนัย สังสุทธิพงศ์

Scroll to Top