ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Scroll to Top