จภ.นศ. ส่งครู-นักเรียนอบรมยุววิจัยดาราศาสตร์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชาติ) จัดอบรมยุววิจัยดาราศาสตร์ ตามโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงประจำปี 2560 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โฮเต็ล โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้แก่ นางสาวกุลธิดา เชื้อจีน นายปัณณวัฒน์  ไชยสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนางขวัญตา วรรณรัตน์ ครูที่ปรึกษา

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม จาก Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Scroll to Top