นักเรียน จภ.นศ. ดูงานแพทย์ “SAKURA Exhange” ที่ญี่ปุ่น

นางสาวอรจิรา จุลสิกขี ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมศึกษาดูงานทางการแพทย์ในโครงการ SAKURA Exchange Program in Science ณ มหาวิทยาลัยโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 – 16 ตุลาคม 2560

Scroll to Top