ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสอบเข้าและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ปีการศึกษา 2561

1st Building pf PCSHSNST

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

ม. 1 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eHf1SZJ0u7b-esohG2eAUJO0b8GZSBYpb9ikfLedk_Q/edit หรือ https://drive.google.com/file/d/0B3StXXPcblsGZlhleGFzSEJveEU/view

และสามารถพิมพ์บบัตรประจำตัวสอบได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้

ม. 1 : http://genius.ipst.ac.th/

ม. 4 : https://apply.mwit.ac.th/pcc/

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้จัดพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและส่งไปยังโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้บัตรที่พิมพ์ออกมาจากระบบสามารถใช้ได้เช่นเดียวกับบัตรที่ทางโรงเรียนส่งไปให้

หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อผู้ประสานงาน (อ.อุไรวรรณ จุลสิกขี และ อ.กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์)
โทร. 075-399123 ต่อ 113,124 , 093-7936032, 095-4268631
e-mail : pccnst_nstd (at) hotmail.com
website : https://sites.google.com/a/pccnst.ac.th/pccnstnewstudent/

Scroll to Top