เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ประจำโรงเรียน

เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 โรงเรียนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ประจำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเททองหล่อไว้เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา

Leave a Comment

Scroll to Top