ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี 2560

สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ มีผลการสอบและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่าย ดังนี้

Scroll to Top