คว้ารองชนะเลิศ สร้างสื่อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” ม.วลัยลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” จัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

Scroll to Top