ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

งานวันมัธยม 2560

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ระหว่าง วันที่ 6-8 กันยายน 2560

โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 231 125 54.59% 62 27.07% 24 10.48% 18 7.86% 229

มีรายการได้ไปแข่งขันต่อ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  1. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
 2. คณิตศาสตร์
  1. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
  2. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
  3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
 3. คอมพิวเตอร์
  1. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
  2. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
 4. ภาษาต่างประเทศ
  1. การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
 5. ภาษาไทย
  1. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
  2. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
  3. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
  4. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
  5. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
 6. วิทยาศาสตร์
  1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
  2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
  3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
 7. ศิลปะ-ดนตรี
  1. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
  2. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
  3. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
 8. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
  2. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
  3. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
  4. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
  5. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
 9. หุ่นยนต์
  1. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
  2. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
  3. การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
  4. การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
Scroll to Top