คว้า 1 ใน 10 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ม.ปลาย ปี 2560

รับรางวัลชมเชย เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

นายศุภวิชญ์ สันทัดการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยปีนี้มีนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน 5,340 คน จาก 1,208 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีนายธวัชชัย จุติประภาค เป็นครูผู้ควบคุมเข้าแข่งขัน

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

Scroll to Top