หอสมุดกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Facebook หอสมุดกลาง

ปฏิทินโรงเรียน

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปิดอาคารหอสมุดหลังใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ อ่านเพิ่มเติม...
ยินดีต้อนรับ
สู่หอสมุดกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ถ่ายโดยกลุ่มโสตทัศน์แคแมส
บรรยากาศสวยงาม เย็นสบาย เหมาะแก่การศึกษาความรู้
ภาพถ่ายโดยกลุ่มโสตทัศน์แคแมส
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ภาพถ่ายโดยกลุ่มโสตทัศน์แคแมส
มีบริการคอมพิวเตอร์คุณภาพดีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมใช้เพื่อการสืบค้น
ภาพถ่ายโดยกลุ่มโสตทัศน์แคแมส

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้อัปโหลดไฟล์แผ่นพับไว้ด้วย

เชิญทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัลแผ่นพับที่ระลึกฯ ได้ ดังนี้

แบบที่ 1 ภาษาไทยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ แบ่งเป็น 8 หมวด (อยากให้อ่านออกเสียงกันนะครับ) ดังนี้ พระราชประวัติจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระปรีชาเกริกไกรไปทั่วหล้า พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชา พระราชดำริพัฒนาเทิดถาวร พระเกียรติยศปรากฏทั่วสากล ดิเรกดลถวายพระเพลิงเถกิงนุสรณ์ พระเมรุมาศสูงส่งอลงกรณ์ เจิดกำจรกำหนดการพระราชพิธี https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74358

แบบที่ 2 ภาษาอังกฤษ https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74360

แบบที่ 3 ภาษาไทยที่นำเสนอข้อมูลทศพิธราชธรรมและข้อมูลพระเมรุมาศ พระราชยาน https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74362

แผ่นพับทุกแบบ สามารถส่องด้วย Application ARZIO (โหลดได้ทั้ง iOS และ Androids) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเสียง ภาพ และภาพ 3 มิติ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม: สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปิดอาคารหอสมุดหลังใหม่

Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat

พยากรณ์อากาศ

อ่านข่าวออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาทองคำ