หอสมุดกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Facebook หอสมุดกลาง

ปฏิทินโรงเรียน

ที่อยู่

หอสมุดกลาง งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
เลขที่ 120 ถนนสุนอนันต์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80330

การติดต่อทางอื่น ๆ

  • หมายเลขโทรศัพท์ 075 399123 ต่อ 888
  • อีเมล thapanawat(at)pccnst.ac.th (ติดต่อหัวหน้าหอสมุดกลาง)
  • เว็บไซต์ www.pccnst.ac.th/libsci
  • เฟซบุ๊ก facebook.com/cshsnst.library

พยากรณ์อากาศ

อ่านข่าวออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำ