หอสมุดกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Facebook หอสมุดกลาง

ปฏิทินโรงเรียน

  1. นางสาวนภัสกร เมืองวิจิตร (- ปีการศึกษา 2552)
  2. นายอารักษ์ ยอดรักษ์ (ปีการศึกษา 2553 - 2556)
  3. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น (ปีการศึกษา 2557 - ปัจจุบัน)

พยากรณ์อากาศ

อ่านข่าวออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำ