โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
Princess Chulabhorn's College Nakhon Si Thammarat.
กรุณารอสักครู่ | Please Wait

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  
  
  
จำนวนการเข้าชมเว็บ
ครั้ง
งานแนะแนว

หน้าที่ที่รับผิดชอบ และบุคลากรของงานแนะแนว

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องการเรียน(รอข้อมูล…)

บุคลากร

นายพศิษฐ์ แสนเสนาะ ครูแนะแนว ม.ต้น

นายพสิษฐ์ แสนเสนาะ                               ครูแนะแนว ระดับชั้น ม.ต้น

นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี ครูแนะแนว ม.ปลาย

นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี                                  ครูแนะแนว ระดับชั้น ม.ปลาย

การติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ 075-399123 หมายเลขภายใน 312

  • Krittapas Jack Jantorn

    <3 คุณครู ที่ทำให้มีวันนี้